<div align="center"> <h1>***QQRYQ***</h1> <h3>cyfrowy montaż audio-video, muzyka, sprzęt komputerowy</h3> <p>DV-in, irda, sony, zitom, qqryq</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://members.chello.pl/k.ostrowska/zitom/index.html" rel="nofollow">http://members.chello.pl/k.ostrowska/zitom/index.html</a></p> </div>